Fõoldal

A Gõzgép eredete

Gõzgépmodell tervrajzok

Kazánmodell építése

A Titanic története

Titanic tervrajz

A gõzgép feltalálója és az elsõ gõzgép.

    Denis Papin, a matematika professzora otthon felejtette vacsoráját a tûzhelyen. Pedig igazán finomnak ígérkezett az a marhaszelet, amelyet saját tervezésû kuktafazekában fõzött. Ezt az edényt ugyanis szorosan le lehetett zárni, így a beletöltött vízbõl melegítés hatására több atmoszféra nyomású gõz keletkezett. Ez pedig, a tudós tudta jól, mindent megpuhít.
De a tûzhely már kialudt, a gõzfazék is hideg volt. A parókás professzor bosszúsan próbálta levenni az edény fedelét. Nem ment! Valami láthatatlan erõ a fazékra szorította a fedõt.
    Denis Papin nem azért volt híres francia tudós- bár jelenleg a német marburgi egyetem vendégprofesszora-, hogy ne ült volna le gondolkodni. Újra elfelejtve vacsoráját, azon kezdett tûnõdni, milyen tudományos magyarázata lehet ennek a jelenségnek. S egyszer csak rádöbbent a megoldásra. A fazékban nyilván lecsapódott a gõz, megint víz lett belõle, és így légüres tér keletkezett. Hát persze! Ez a vákuum valósággal magára húzta a fedõt. Hiszen a környezõ levegõ nyomása, ha nem is érezzük, nem csekélység: tíz méter magasra képes felnyomni egy függõleges csõben a vizet. Tehát ugyanez az egyatmoszférás nyomás telepedett rá a fazékra. Papin most már lázas gyorsasággal szõtte tovább gondolatait. Mi lenne, ha a fedõ lemozdulhatna lefelé, egészen az edény aljáig? Akkor a megfoghatatlannak tûnõ légnyomás munkát végezne! Egy újfajta gépezetben tehát csak vákuumot kell nyerni a lecsapódó gõz segítségével, és a levegõ ereje máris kézzelfoghatóvá válik. 1687-ben Denis Papin így találta fel a légnyomásos dugattyús gõzgép mûködési elvét, és haladéktalanul nekiállott egy kísérleti modell megszerkesztésének. 6,5 cm átmérõjû hengerbe vizet töltött, majd dugattyút illesztett fölé és a készüléket melegíteni kezdte. Amikor a víz forrni kezdett, a keletkezõ gõz felnyomta a dugattyút a függõleges hengerben. Ekkor rögzítette a dugattyúrudat, és egy kis szelepen át kiengedte a fölösleges gõzt a hengerbõl. Így a dugattyú fölött egy atmoszféra nyomású levegõ, a dugattyú alatt egy atmoszféra nyomású gõz helyezkedett el. Most jött a nagy manõver! Lezárta a szelepet, és türelmesen várt, amíg a henger kihûl, és a gõz lecsapódik benne. A dugattyú alatt nemsokára vákuum keletkezett. Ekkor a professzor kihúzta a dugattyú rögzítõszegét, és a légnyomás abban a pillanatban -ravaszul munkára kényszerítve- lenyomta a dugattyút a henger fenekére.

    Modellkísérleten próbálta ki Papin, hogy a levegõ nyomása miként fogható munkára. Vizet töltött egy fémcsõbe (1.), ebbe dugattyút illesztett, lenyomta a víz felszínéig, miközben a levegõ a biztonsági szelep furatán át kiszökött (2.). Eztuán egy pálcával lezárta a furatot (3.), és melegíteni kezdte a vizet (4.). Amikor a gõznyomás feltolta a dugattyút, a tudós egy másik pálcával rögzítette a dugattyúrudat (5.), majd várt, amíg a henger kihûl. A gõz lecsapódása nyomán légritka tér keletkezett a hengerben (6.), majd amint kihúzta a rögzítõpálcát, a külsõ légnyomás nagy erõvel lökte a henger aljára a dugattyút (7.).

    Az elsõ gõzgép tehát egy modell volt, amely a gõz lecsaódásakor keletkezõ térfogatcsökkenést használta ki. Mivel Denis Papin találta fel a légnyomásos dugattyús gõzgép mûködési elvét, õt tekintjük a gõzgép atyjának. Számtalan elképzelése volt gõzgépekrõl, ezen kívül a robbanómotor mûködési elvét is õ találta ki (Lõporgép). Hiába minden zsenialitása, a század legnagyobb és legértékesebb feltalálója nem tudott olyan mûködõképes gépeket készíteni, amelyet eladhatott volna. Nyomtalanul eltûnt London egyik nyomornegyedében. Utolsó fennmaradt levele, melyet barátjának írt:

"Lehangoló helyzetben vagyok, minden erõfeszítésem ellenére csak ellenségeskedést vonok magamra. De nem félek, és bízom a Mindenható Istenben."

London, 1712. Június